Søk

close search
Justervesenet - logo
Din tid er etterforan Justervesenets tid (JV-UTC)

Fra og med 2003 er det krav til at alle elektrisitetsmålere som selges i Norge skal ha gyldig samsvarsvurdering som bekreftelse på at de tilfredsstiller fastlagte nøyaktighetskrav, jmf Forskrift om krav til elektrisitetsmålere.

Om midlertidig brukstillatelse:
Justervesenet behandler søknader om midlertidig brukstillatelse for underkjente målere. Det vil i praksis si en forlengelse av utskiftingsperioden. Vi vurderer hvert enkelt tilfelle, og et minimumskrav til dokumentasjon vil eksempelvis være testresultater og planlagt utfasing for de individuelle målerne.

Om mekaniske målere:
Mange spør oss om det er slik at alle mekaniske målere skal byttes. Dette er ikke tilfelle. Det er kun de målerne som ikke tilfredsstiller nøyaktighetskravene som skal byttes. De målerne som er nøyaktige nok, kan dermed fortsatt brukes.

Vi gjør imidlertid oppmerksom på at nøyaktighetskravene i forskriften gjelder for alle el-målere.

Om innføring av AMS
NVE arbeider med innføring av AMS. Som det ser ut nå, vil krav om AMS tidligst gjelde fra 2019.

Fant du ikke spenningen du lette etter?
Til høyre, under elektrisitetsmålere, finner du noen underpunkter med mer informasjon.

Kontaktperson: Hossein Piltan

Sist endret 14. juni 2016
MENY